Skip to content

PixlArt

PixlArt er en digital udstillings- og formidlingsplatform organiseret som en almindelig non-profit forening med et folkeoplysende værdigrundlag. Formålet er at arbejde for udbredelsen og forståelsen af det fotografiske samt visuelle udtryk i sin bredeste forstand. 

Vores digitale verden er i rivende udvikling, visualitet er et krav. PixlArt sætter gennem sit virke fokus på en stadig stigende anvendelse af fotografiet og hvordan det er med til at præge vores alles opfattelse af verden. PixlArt ser et vigtigt arbejde i at tilbyde en bredt funderet platform, som gennem udstillinger, workshops, foredrag, undervisning mm. skaber rum for fordybelse og reflektion. 

PixlArt arbejder i et eksperimentelt spændingsfelt, hvor en utraditionel og innovativ tilgang fastholder en konstant bevægelse i organisationen og i sit mål om at demokratisere kunsten og kulturen, så udbredelsen når flest mulige og ikke mindst de, som ikke normalt anvender kunsten til at stimulere deres personlige dannelse. 

Foreningen blev stiftet i 2014 af Fotograf Niels Bo Nielsen, Arkitekt Gitte Hansen og Fotograf Tao Lytzen. Foreningen startede som primært en stationær kunsthal med skiftende udstillinger, foredrag, workshops og andre understøttende aktiviteter. I dag arbejder PixlArt i udbredt grad også med aktiviteter udenfor kunsthallen som pop-up udstillinger/fremvisninger, skoleundervisning, tværfaglige kulturoplevelser mm. 

Som en del af det nordjyske kulturliv ser PixlArt det som eksistentielt og en stærk drivkraft at dyrke relationer. Foreningen forsøger altid at skabe nye, vedvarende og stærke partnerskaber både med kunstnerne, andre organisationer og den rå talentmasse. Det er foreningens klare holdning at vi sammen kan mere.
PixlArt samarbejder i dag med et hav af forskellige parter af meget alsidig karakter, alle med mål om at skabe stærke og vedrørende kunst- og kulturoplevelser.